باتری یو پی اس | قیمت باتری یوپی اس | باطری سیلد اسید | باتری شارژر | باطری یو پی اس خشک

باتری یو پی اس | باطری یو پی اس | قیمت باتری یو پی اس | باطری سیلد اسید | باتری خشک | باتری یو پی اس تبریز | باتری ups تهران | باطری شارژر | باتری اسیدی

زمان اجرا برای یک یو پی اس و باطری بستگی به نوع و اندازه از باتری و میزان ترشحات و بهره وری از اینورتر. ظرفیت کل یک باتری های اسید سرب تابعی از نرخ که در آن تخلیه شده است، که به عنوان قانون Peukert توصیف است. تولید کنندگان عرضه امتیاز زمان اجرا در دقیقه برای سیستم های یو پی اس بسته بندی. سیستم های بزرگتر (مانند مراکز داده) نیاز به محاسبه دقیق از بار، بازده اینورتر، و ویژگی های باتری برای اطمینان از استقامت مورد نیاز به دست آمده است

هنگامی که یک باتری سرب اسید شارژ می شود و یا مرخص شده است، این در ابتدا تنها مواد شیمیایی واکنش، که در رابط بین دو الکترود و الکترولیت هستند تاثیر می گذارد. با گذشت زمان، به اتهام در مواد شیمیایی در رابط ذخیره می شود، اغلب به نام “مسئول رابط”، انتقال از طریق نفوذ از این مواد شیمیایی در سراسر حجم مواد فعال است.

اگر یک باتری یو پی اس به طور کامل تخلیه شده (i.n. چراغ های ماشین در یک شب مانده بود) و بعد شارژ سریع برای تنها چند دقیقه داده شده است، پس از آن در طول زمان شارژ کوتاه آن را توسعه تنها با یک بار شارژ در نزدیکی رابط. ولتاژ باتری ممکن است افزایش یابد که نزدیک به ولتاژ شارژر به طوری که جریان شارژ به طور قابل توجهی کاهش می یابد. پس از چند ساعت این اتهام رابط به حجم الکترود و الکترولیت پخش می شود، منجر به اتهام رابط کم است که آن ممکن است کافی برای شروع یک ماشین.

با توجه به اتهام رابط، یو پی اس مختصر توابع خود آزمون به مدت فقط چند ثانیه ممکن است به دقت منعکس کننده ظرفیت واقعی زمان اجرا از یک یو پی اس ، و به جای آن یک کالیبراسیون مجدد طولانی و یا آزمون مختصر و مفید که عمیقا تخلیه باتری یو پی اس مورد نیاز است.

سایر برندها

باتری یو پی اس / قیمت باطری یو پی اس / خرید و فروش باتری یو پی اس

باتری alcad باتری fiamm  باطری  csb باتری hitaco باتری  leoch  باتری leoch باتری long باطری long باتری  narada باتری panasonic باطری  powerpssonic باتری saft باطری saft  باتری sail باتری solarex باتری yuasa

باتری alcad باطری یو پی اسfiamm باتری fiamm باطری csb   panasonic باتری powerpssonic  یو پی اس باتری saft باطری یو پی اسsaft  باتری sail solarex باتری solarex باتری yuasa باتری yuasa