یو پی اس GE | قیمت یو پی اس جنرال الکتریک | شرکت GE UPS ایران | تعمیرات ge ups | مشخصات یو پی اس های جنرال الکتریک | شرکت جنرال الکتریک ایران | یو پی اس ge

میراث تجاری جنرال الکتریک ، داستان راه حلهای صنعتی از ۱۳۰ سال پیش با سرمایه‌گذار جنرال الکتریک « توماس ادیسون » آغاز شد. امروز راه حلهای صنعتی مهندسین و کارکنان روح کارآفرینی خود را برای ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات مجسم می‌کنند .محصولات این شرکت در بیشتر از ۶۰ کشور مشتریان خود را قادر ساخته تا در صنعتهای مختلف بر مشکلات توزیع برق خود غلبه کنند.

یو پی اس ge فناوری پیشرفته‌ای که همه بخشهای زیربنایی برق از شعبه‌های کوچک گرفته تا تجهیزات حیاتی و همه آنچه که بین این دو قرار می‌گیرد را ارائه می کند . آموزش ، مشاوره و خدمات نگهداری که راهکار های صنعتی بعد از نصب به خریداران پیشنهاد می‌کنند آنها را قادر می‌سازد تا بیشترین استفاده را از سیستم انرژی خود ببرند.

از معادن دور دست و میادین نفتی تا مراکز اطلاعاتی ، بیمارستانها ، راهکارهای صنعتی فناوری توزیع برق و خدمات صرفه‌جویی های مالی مهمی را برای مشتریان از مشکلات و خرابیهای برنامه ریزی نشده به همراه داشته است که بازدهی انرژی و سود را افزایش و بهبود بخشیده است .

بخش کسب و کار شرکت ییو پی اس ge ، داستان راه حل های صنعتی شرکت GE حدودا” ۱۳۰ سال پیش توسط بنیانگذار شرکت جنرال الکتریک، توماس ادیسون شروع می شود. امروزه، مهندسان و کارکنان راه حل های صنعتی روحیه کارآفرینی خود را با ایجاد خلاقیت ، نو آوری، راه حل های محصولات و خدمات پایاپای متضمن میشوند. این شرکت را قادر می سازد تامشتریانش را در بیش از ۶۰ کشور، در همه ی صنایع مختلف، توزیع و قدرت چالش های الکتریکی این شرکت را برتر نماید.

محصولات یو پی اس GE