از نگاه شرکت باتری یو پی اس ایران دریافت و رسیدگی به پیشنهادات ، انتقادات و یا شکایات مشتریان گرامی بسیار با اهمیت تلقی گردیده و حقوق مسلم شما محسوب می گردد، لذا جنابعالی می توانید به یکی از دو روش زیربا ما ارتباط بر قرار فرمائید :
۱- تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی .
۲- بر قراری تماس تلفنی با شماره ۰۴۱۳۴۴۴۷۴۹۲ واحد رسیدگی به شکایات ،انتقادات و پیشنهادات مشتریان

kd