یو پی اس سیستم های مخابراتی | یو پی اس برای شبکه مخابراتی | یو پی اس برای مرکز تلفن VSAT

یو پی اس سیستم های مخابراتی | یو پی اس برای شبکه مخابراتی | یو پی اس مرکز تلفن | یو پی اس برای دستگاه های VSAT | تجهیزات مخابراتی | سیستم های ارتباطی تلفنی

سیستم های مخابراتی، مجموعه ای از سیستم ها و انتقال دهنده های الکترونیکی هستند که به منظور انتقال سیگنالهای حاوی اطلاعات اعم از صوت، تصویر و یا دیتا به کار برده میشوند. این سیستم ها عموماً از ۳ جزء اصلی یعنی فرستنده، کانال مخابراتی و گیرنده تشکیل شده اند. گستردگی سیستم های مخابراتی در دوران امروزی بسیار وسیع شده بطوری که زندگی امروزی بشر بدون این سیستم ها قطعاً با مشکلات زیادی همراه خواهد بود.

محصولات شرکت باتری یو پی اس ایران ، بواسطه ماهیت عملکردی اشان که حفاظت از سیستم های الکترونیکی و برقی در مقابل خطرات و مشکلات ناشی از نوسانات برق و همچنین تامین برق اضطراری بدون وقفه برای تجهیزات الکترونیکی و برقی است، جزء لاینفک سیستم های مخابراتی محسوب میگردد. لذا در این قسمت سعی گردیده تا راهکارها و پشنهادات مرتبط با استفاده از محصولات کیان صنعت جهت تامین برق مناسب و بدون اختلال جهت سیستم های مذکور بررسی گردد.

یو پی اس برای شبکه مخابراتی

مجموعه‌ای از فرستنده‌ها، گیرنده‌ها یا ترانسپورترها(انتقال دهنده های) سیگنالهای مخابراتی که با هم ارتباط دارند را یک شبکه مخابراتی می‌نامند. طیف شبکه های مخابراتی که خود یک مجموعه کامل از یک سیستم مخابراتی را تشکیل می دهند بسیار گسترده است. از یک شبکه بی سیم کوچک محلی تا یک سیستم مخابراتی موبایل گسترده و یا یک سیستم مخابراتی ماهواره ای و.. .. همگی مثال هایی از شبکه های مخابراتی هستند. شبکه های مخابراتی می توانند دیجیتال و یا آنالوگ باشند اما عموماً از تجهیزات بسیار حساس نسبت به نوسانات و یا اختلالات برق تشکیل شده اند که عدم تامین تجهیزات حفاظتی برای آنها در مقابل این نوسانات، می تواند در صحت عملکرد آنها بسیار تاثیرگذار باشد. ضمن آنکه به منظور بهره برداری همیشگی از این شبکه ها، می بایستی تامین برق اضطراری قابل اطمینان برای هریک از آنها را مد نظر قرار داد.
از آنجایی که کاربری ها، مشخصات خاص فنی تجهیزات، گستردگی و شرایط استفاده هریک از شبکه های مخابراتی می تواند با شبکه های مخابراتی دیگر متفاوت باشد، لذا جهت حفاظت آنها در مقابل نوسانات و اختلالات شبکه برق و یا تامین برق اضطراری مورد نیاز آنها نیز نیازمند کارشناسی خاص فنی است. همکاران ما در سازمان مهندسی فروش و بازاریابی کیان صنعت ، با توجه به تخصص ها و تجربیات فنی و سوابق قبلی آمادگی دارند تا در زمینه ارائه پیشنهادات فنی مطابق با نیازها و شرایط شبکه های مخابراتی در خدمت مشتریان باشند.

یو پی اس برای مرکز تلفن

سیستم های ارتباطی تلفنی و مراکز و تجهیزات مدیریت برقراری این تماس ها که از آنها به مراکز تلفن نام برده می شود ، از مهمترین ابزارهای مورد نیاز در مراکز تجاری و ادارای محسوب می گردند که نبود آنها باعث مختل شدن کار و امور شرکتها می گردد. به همین لحاظ ، می بایستی جهت اطمینان از صحت عملکرد آنها و همچنین جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از اختلالات و نوسانات برق شهر برای آنها ، از سیستم های برق اضطراری بدون وقفه و یا همان یو پی اس بهره برد .

یو پی اس برای دستگاه های VSAT

این دستگاهها یکی از ارزشمند ترین و گرانقیمت ترین تجهیزات موجود در شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی از طریق ماهواره می باشند که قطع برق و نوسانات شدید باعث اختلال در عملکرد و درپاره ایی اوقات باعث خارج شدن آنها از مدار می گردد.لذا با توجه به اعمال فشارهای قانونی بانک مرکزی در خصوص جریمه نمودن بانک ها در هنگام عملکرد نامناسب این گونه دستگاهها شرکت کیان صنعت علاوه بر تامین برق مورد نیاز این دستگاهها ؛ موفق به طراحی نرم افزار مخصوص این تجهیزات گردیده است که بر همین اساس یوپی اس های خانواده DSS,SDC جهت اتصال دستگاههای مورد اشاره پیشنهاد می گردد.