باتری یو پی اس solarex | قیمت باتری سولارکس | شرکت باتری Solarex | تعمیرات باتری یو پی اس سولارکس

باتری solarex | باطری Solarex | قیمت باتری یو پی اس سولارکس | تعمیرات یو پی اس باطری Solarex | محصولات باتری Solarex | شرکت باتری سولارکس | باتری ایرانی

باتری هایSOLAREX ، از نوع باتری های خشک و بدون نیاز به سرویس و نگهداری می باشند که برای استفاده در سیستم های مخابراتی، دستگاههای برق اضطراری بدون وقفه (یو پی اس)، سیستم های حفاظتی، تجهیزات پزشکی و سایر کاربردهای مشابه مناسب هستند. کیفیت بالای تولید، کنترل کیفیت مداوم قطعات اولیه و محصولات تولیدی، طول عمر بالا ( ۵ تا۷ سال) و بدنه ضد اشتعال این باتری ها از وجوه تمایز آن ها از باتری های مشابه موجود در بازار می باشد و تولید آن ها براساس استانداردهای CEو ISO9001و TÜVو GLصورت می گیرد.

باتری های SOLAREX ، از نوع باتری های خشک و بدون نیاز به سرویس و نگهداری می باشند که برای استفاده در سیستم های مخابراتی، دستگاههای برق اضطراری بدون وقفه ( یو پی اس )، سیستم های حفاظتی، تجهیزات پزشکی و سایر کاربردهای مشابه مناسب هستند. کیفیت بالای تولید، کنترل کیفیت مداوم قطعات اولیه و محصولات تولیدی ، طول عمر بالا ( ۵ تا۷ سال) و بدنه ضد اشتعال این باتری ها از وجوه تمایز آن ها از باتری های مشابه موجود در بازار می باشد و تولید آن ها براساس استانداردهای CE و ISO9001 و TÜVو GL صورت می گیرد.

محصولات باتری یو پی اس Solarex