فواید استفاده از یو پی اس برای دستگاهای الکترونیکی