آدرس دفتر تهران: تهران | میدان رسالت | خیابان آیت | پلاک۴۵
تلفن: ۰۲۱۷۷۹۷۳۸۱۰ | ۰۲۱۷۷۹۷۳۸۱۱
دورنگار: ۰۲۱۷۷۹۴۳۷۹۰
ایمیل واحد فروش: salesups-battery.ir
خدمات پس از فروش: ۰۲۱۷۷۹۴۳۵۶۴ | ۰۲۱۷۷۹۴۳۵۷۳
آدرس دفتر تبریز: خیابان آزادی – جنب شهرداری منطقه سه – پلاک یک
تلفن: ۴۴۴۷۴۹۲ ۰۴۱۳ | ۴۴۴۵۱۴۷ ۰۴۱۳
دورنگار:
ایمیل واحد پشتیبانی: supportups-battery.ir
آدرس دفتر اهواز: امانیه – خیابان انقلاب – خیابن بهمن / شرکت ارتباط صنعت
تلفن: ۳۳۷۳۱۷۱۴ ۰۶۱
دورنگار:
ایمیل:
آدرس دفتر همدان: خیابان صنعت – روبروی کارخانه قند / شرکت متین صنعت
تلفن:
دورنگار:
ایمیل:
آدرس دفتر ارومیه: خیابان خیام جنوبی – چهارراه دانش – جنب بانک ملت – ساختمان آوا – طبقه ۴ واحد ۱۴ / شرکت ایمن آسای غرب
تلفن: ۳۲۲۴۶۹۱۴ ۰۴۴
دورنگار:
ایمیل:
آدرس دفتر اصفهان: خیابان چهارباغ – خیابان خواجو – روبروی دبیرستان سارمیه – پلاک ۴۴ / شرکت پایا توان
تلفن: ۲۶۴۷۶۰۵ ۰۳۱۱
دورنگار:
ایمیل:
آدرس دفتر مازندران: مازندران – بابل – اول کمربندی _ ورودی خیابان mri – ساختمان پردیس
تلفن: ۳۲۳۳۷۰۱۹ ۰۱۱
دورنگار:
ایمیل: