۱۳۹۷-۰۴-۱۴

تعمیرات یو پی اس فاراتل

تعمیرات یو پی اس فاراتل FARATEL تعمیرات یو پی اس فاراتل : شرکت UPS فاراتل یکی از بزرگترین شرکت های یو پی اس و تجهیزات الکترونیکی […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۷
UPS computer bank

مشخصات یو پی اس

مشخصات الکتریکی : مشخصات الکتریکی یک منبع تغذیه معرف کیفیت خروجی های آن وهمچنین توانایی آن درتحمل شرایط ویژه مانند قطعی واختلالات درانرژی ورودی وهمچنین تغییرات […]