آیا می شود حین کار کردن باتری یو پی اس را تعویض کرد؟