یو پی اس PowerWareیو پی اس powerware در تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، دستگاه های پزشکی

و بیمارستانی، مصارف صنعتی، فروشگاه ها ، سیستم های امنیتی استفاده می شود.

powerware یک شرکت پیشرو در زمینه کیفیت قدرت و راهکارهای مدیریت پشتیبانی

منبع تغذیه است که به طور مداوم ۹ سیلندر در دسترس را که نیاز به اقتصاد دیجیتالی،

تحت مجموعه Powerware است را ارائه میدهد.

راهکارهای Powerware توسط کاربران یو پی اس و کارشناسان صنعت برای به دست آوردن رضایت

و بالاترین ارزش مشتری و همچنین برای نشان دادن بیشتر بینش به نیازهای مشتری در میان همه فروشندگان UPS شناخته شده است.