مشتریان نیروی حیاتی هر شرکتی هستند و به دست آوردن رضایت آنها از مهمترین اهداف شرکت ها می باشد. در این راستا مدیران ارشد شرکت یو پی اس ups battery به خوبی می دانند موفقیت آنها در دستیابی به اهداف کلان شرکت، به جلب رضایت مشتریان وابسته است. لازم است در شرکت، سیستمی برای شناسایی، جذب و حفظ مشتریان طراحی و پیاده سازی شود، تا بتوان روابط شرکت و مشتریان را به خوبی مدیریت نمود . که در این راستا اقدام به ایجاد واحد ارتباط با مشتری نمودند تا بتواند از طریق کانال های گوناگون با مشتریان محترم شرکت ups battery ارتباط دو سویه برقرار نمایند.

فهرست برخی ازمشتریان شرکت به شرح زیر می باشد: