باتری یو پی اس sunlight

Sunlight رهبر صنعت باتری جهانی است.

SYSTEMS SUNLIGHT یکی از بهترین تولید کننده های راه حل های ذخیره انرژی (باتری یو پی اس) در سطح جهانی است ارائه راه حل های یکپارچه در بخش های بسیار دشوار مانند صنعت، زنجیره تامین و حمل و نقل، مخابرات، ساخت و ساز، فناوری اطلاعات، پروژه های زیربنایی و دفاع وجود دارد.

باتری یو پی اس sunlight

SUNLIGHT نقش مهمی را در بازار بین المللی سرب باتری وسایل نقلیه الکترونیکی (eIVs) ایفا می کند که سهم آن ۱۰ درصد از حجم جهانی فروش در این زمینه را تشکیل می دهد.