باتری یو پی اس isofoton

Isofoton در سال ۱۹۹۱ در اسپانیا تاسیس شد. پانل های خورشیدی isofoton دارای شیشه های میکرو و سازگار با توان بیشتری برای جذب نور منتشر شده، دارای بهبود عملکرد انرژی است. ایسفوتون بیش از ۳۰ سال است که سلول تولیدی و ماژول های خورشیدی و باتری دارد.

باتری ISOFOTON

تولید انواع پنل خورشیدی isofoton

  • پنل خورشیدی isofoton 100Watt
  • پنل خورشیدی isofoton 150Watt
  • پنل خورشیدی isofoton 200Watt
  • پنل خورشیدی isofoton 60Watt
  • پنل خورشیدی isofoton 80Watt