باتریexide

باتری Exide یک تولید کننده آمریکایی سرب اسید، از جمله باتری های خودرو و باتری های یو پی اس صنعتی می باشد.

چهار گروه تجاری جهانی (حمل و نقل آمریکا، حمل و نقل اروپا و سایر نقاط جهان، قدرت صنعتی آمریکا، و قدرت صنعتی اروپا و سایر نقاط جهان) محصولات ذخیره شده و خدمات انرژی الکتریکی ذخیره شده را فراهم می کنند. که در سراسر ایالات متحده، Pacific Rim، اروپا و استرالیا واقع شده است.

باتری یو پی اس exide

۵ نوع از بهترین باتری های exide :

  • Exide Edge FP-AGM24F باتری
  •  XRF-31D ROADFORCE
  •  Exit XRF-31E ROADFORCE
  • باتری EXIDE BAT. 58RC
  • باتری Exide FP-AGM35 Auto