باتری یو پی اس

افزایش طول عمر باتری های یو پی اس

عمر باتری یو پی اس : باتری یو پی اس از نقش اساسی در اجرا و عملکرد یو پی اس دارد. میتوان گفت که بدون شک بدون باتری امکان برق دهی یو پی اس در زمانبقطع برق شهری امکان ناپذیر است.

باتری های ups در 2 نوع سیلدلیداسید ، نیکل کادمیوم در بازار است که باتری های سیلدلیداسید 3 الی 5 سال است ولی در باتری های نیکل کادمیوم بالای 10 سال است.

برای این که طول عمر یو پی اس و باتری یو پی اس افزایش یابد. از عوامل اصلی افزایش طول عمر یو پی اس محل نصب آن یکی از ارکان اصلی می باشد.

 

عوامل اصلی افزایش طول عمر یو پی اس

از گزینه های اصلی افزایش طول عمر یو پی اس و باتری آن می توان به 3 گزینه اشاره نمود.

  • مکان نصب ups
  • دمای محیطی که ups در آن نصب شده است
  • تعداد استفاده از یو پی اس و شارژ و دشارژ باتری یو پی اس

 

 

مکان نصب یو پی اس

یو پی اس باید در مکان کاملا خشک نصب شود و بدور از روطبت باشد. در محل نصب ups باید محیط ایزوله باشد و هیچ گونه گرد و غباری و بخاری که موجب رطوبت شود وجود نداشته باشد.

 

دمای محیطی نصب ups

دمای اتاق و محلی که ups نصب می شود باید بین صفر تا 30 درجه باشد. اگر دما از این بیشتر شود یا پائین باشد در طول مدت زمان باعث کاهش طول عمر باتری یو پی اس و عملکرد ups میشود. اگر محل نصب یو پی اس خارج از محدوده صفر تا 30 درجه باشد به ازای هر 10 درصد کاهش یا افزایش درجه، 50 درصد از عمر باتری یو پی اس کاسته می شود.

 

تعداد استفاده از یو پی اس و شارژ و دشارژ

استفاده مکرر از یو پی اس به دلیل قطع شدن برق شهری و در مدار قرار گرفتن برق باطری که بصورت اتوماتیک صورت می گیرد باعث کاهش طول عمر باتری ها میشود.

به خاطر این که بعد از قرار گرفتن برق شهری در مدار باتری ها شارژ می شوند. عمل شارژ و دشارژ هر جه بیشتر باشد عمر باتری را هدف میگیرد. یو پی اس هایی که جدیدا تولید میشوند دارای قابلیت تنظیم هستند که در صورت افت ولتاژ ناگهانی (به غیر از قطع کلی برق شهری) به صورت اتوماتیک برق را از مدار باتری تامین نکند.