باتری یو پی اس starway

از محصولات تولیدی باتری یو پی اس starway میتوان به تولید باتری خودرو و باتری وسائل نقلیه موتوری اشاره کرد.

باتری starway  در کشور چین واقع شده و بعد از فعالیت های شبانه روزی و چشمگیر

و درخواست های بازار خط تولید باتری یو پی اس را راه اندازی کرد.

ولی آنچنان که باید کارشان می گرفت، نگرفت و نتوانست سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص دهد.

باتری starway علاوه بر تولید باتری خودرو، باتری وسائل نقلیه، باتری های صنعتی و باتری سیلد اسید و باتری یو پی اس

با طول عمر کم تولید می کند.