به منظور محاسبه توان یو پی اس ، مجموع توان تجهیزاتی که می خواهیم به یو پی اس نتصل کنیم بر حسب وات محاسبه می کنیم و برای به دست آوردن توان یو پی اس عدد وات را در عدد ۱٫۶ ضرب می کنیم تا توان یو پی اس بر حسب ولت آمپر بدست آید .

اگر عدد به دست آمده در رنج یو پی اس ها نبود ، توان بالاتر را برای یو پی اس انتخاب می کنیم.

مثال : اگر بخواهیم برای یک کامپیوتر که توان پاور آن ۴۰۰ وات است یو پی اس تهیه کنیم ، توان یو پی اس مورد نظر ۶۴۰ ولت آمپر خواهد شد که نزدیک ترین توان به آن ۷۰۰ ولت آمپر است :

۴۰۰ Watt * 1.6 = 640 VA

رابطه توان اکیتو و راکتیو به صورت زیر است :

P (w) = VI cos ( fi )

۱٫۶ * Wattage Load = Minimum Volt-Amperes (VA)

چاپ

کوره صنعتي

تعمير موبايل در محل