دو عامل مهم که در انتخاب یو پی اس باید در نظر داشت:

توان یو پی اس (rated VA )
زمان پشتیبانی (backup time)
جهت محاسبه توان یو پی اس به دوروش می توان عمل کرد:

در این روش توان نامی کلیه دستگاه های مورد نظر که می خواهیم به یو پی اس متصل شوند را یادداشت نموده و جمع آنها را محاسبه می کنیم. معمولا توان ثبت شده روی دستگاه های الکترونیکی بر حسب وات می باشد که با جمع نمودن توان آنها توان بر حسب وات تعیین می گردد. از آنجا که توان یو پی اس ها بر حسب ولت آمپر (VA) می باشد جمع وات محاسبه شده را بر ضریب قدرت (power factor) که معمولا ۰٫۷ در نظر گرفته می شود تقسیم می نماییم تا توان کل مصرفی بر حسب ولت آمپر بدست آید.

روش دیگر بدین صورت است که کل جریان مصرفی را توسط آمپرمتر اندازه گرفته و در ولتاژشبکه برق که ۲۲۰ ولت می باشد ضرب می کنیم. توان بدست آمده توان ظاهری کل بر حسب ولت آمپر می باشد .
نکته مهم در انتخاب توان یو پی اس : به منظور کارکرد بهتر یو پی اس ها، بار متصل به یو پی اس ، ۷۰ در صد ظرفیت نامی یو پی اس می باشد.

به عنوان مثال بار مناسب برای یک یو پی اس ۳۰۰۰ ولت آمپر یا ۳کاوا ، معادل ۲۱۰۰ ولت آمپر می باشد.

بنابراین به اعدادی که از روش های بالا بدست می آیند باید ۳۰ درصد جهت انتخاب ظرفیت صحیح یو پی اس اضافه نماییم.

چاپ