با توجه به گسترش استفاده از سیستم های مکانیزه و انتخاب یک سیستم بهینه از ضرورت بالایی برخوردار گردیده است لذا آشنایی به روشهای مختلف تجهیز سیستم مکانیزه کمک زیادی به انتخاب روش مناسب می نماید

سیستم های غیر متمرکز

در این روش برای هر ست PC و پرینتر یک عدد یو پی اس UPS یو پی اس با ظرفیت ۵۰۰VA در نظر گرفته می شود و بصورت مجزا در کنار هر PC نصب می گردد

مزایا

مشکل UPS یو پیاس تنها روی PC مربوطه اثر می گذارد
جابجایی و ت
غیر مکان PC براحتی انجام می گیرد
خرید یو پی اس UPS می تواند بصورت مرحله ای با افزایش تعداد PC ها انجام پذیرد

معایب

در صورت خاموش بودن هر PC دستگاههای دیگر از ظرفیت و باطری تجهیز شده نمی توانند استفاده کنند و سرمایه گذاری بلا استفاده می ماند
مجموع هزینه بسیار بالاتر خواهد بود UPS یو پی اس های کم ظرفیت اصولا” از کیفیت پائین برخوردار بوده و قابل تعمیر نمی باشند
UPS یو پی اس ها در دسترس افراد غیر متخصص بوده و در معرض آسیب دیدگی می باشند

یو پی اس های متمرکز

در این روش کل ظرفیت مورد نیاز محاسبه و یک یو پی اس UPS با توانایی تأمین کل بار مصرفی در محل مناسب نصب گردیده

است و توسط تابلو های توزیع اصلی و فرعی و کابل کشی به مصرف کنندگان توزیع می گردد

مزایا

هزینه UPS یو پی اس در مجموع مناسب تر خواهد بود
UPS یو پی اس های پر ظرفیت از طول عمر بیشتر , محافظتهای مناسب تر و کیفیت بهتری برخوردار می باشند
در صورت خاموش بودن هر یک از PC ها در شبکه ظرفیت UPS یو پی اس و باتری نصب شده مورد استفاده PC های دیگر قرار گرفته در نتیجه حداکثر استفاده از سرمایه گذاری انجام شده می گردد
کنترل و نگهداری یو پی اس UPS راحتتر بوده و از
دسترس افراد غیر مسئول دور می باشد
تجمع یا پراکندگی PC در سازمان تغیری در ظرفیت UPS
یو پی اس ایجاد نمی کند

معایب

سرمایه گذاری جهت مصرف فعلی و توسعه آتی می بایست همزمان انجام گیرد
احتیاج به انجام عملیات کابل کشی دارد
یو پی اس های نیمه متمرکز

در این روش بارهای مصرفی متناسب با موقعیت مکانی در تقسیم بندی های فیزیکی مختلف قرار گرفته و برای هر قسمت یک UPS یو پی اس مجزا تعبیه می گردد بدیهی است این روش مزایای هر دو روش بالا را دارا بوده و متناسب با اولویت هر قسمت می توان تجهیز سیستم را بصورت مرحله ای متناسب با تأمین بودجه و ضرورت انجام پذیرد

چاپ