باتری نیکل کادمیوم

باتری نیکل کادمیوم : باتری نیکل کادمیوم (NiCd) : اجزای فعال یک باتری NiCd قابل شارژ در حالت شارژ حاوی هیدروکسید نیکل (NiOOH) در الکترودهای مثبت […]

ادامه مطلب