باتری یو پی اس Ritar ریتار

شرکت باتری یو پی اس Ritar ریتار

باتری یو پی اس Ritar ریتار : در دهه ۲۰۰۰ میلادی فعالیت خود را در یکی از کشور

چین آغاز کرد.

در ابتدا باتری صنعتی در خطوط این شرکت تولید می شد و رفته رفته خط تولید باتری یو پی اس

را به مجموعه خود اضافه کرد.

سال ۲۰۱۲ سال بسیار خوبی برای باتری یو پی اس Ritar ریتار بود چرا موفق به دریافت استاندارد تولید کننده برتر

شد. بعد از این خطوط تولیدی خود را از نظر کیفیت بالا برد و توانست صادرات خود را در سطح بین الملل گسترش دهد.

چاپ